Prohlášení o zpoplatnění obalů EKO-KOM

Společnost:
UniMark CZ, s.r.o.
Trojanova 124
272 01 Kladno
IČ: 2825204
DIČ: CZ28252047

tímto prohlašuje,
že za všechny obaly a balené výrobky, které uvádí na trh nebo do oběhu v České republice, byl na základě smlouvy o sdruženém plnění uhrazen poplatek (odměna) za zajištění zpětného odběru a využití odpadu společnosti EKO-KOM, a.s., pod identifikačním číslem F00180068.

Za všechny obaly a balené výrobky, které teprve budou uvedeny na trh či do oběhu, bude poplatek (odměna) řádně uhrazena společnosti EKO-KOM, a.s. v souladu se smlouvou o sdruženém plnění.

Toto prohlášení na dobu neurčitou platí od 01. 03. 2018.
Jakékoliv změny zde uvedeným skutečnostem budou neprodleně oznámeny.